Connect with us

Uncategorized

ชีวิตนอกวงการ ต่าย  นัฐฐพนธ์

ต่าย นัฐฐพนธ์ อดีตพระเอกมีชื่อเสียงที่ปัจจุบันนี้ได้ผั น ตั วเป็นผู้จัดละคร ทุกวันนี้ทำไมถึงไม่เล่นละคร “ก็มาทำเบื้oงหลังนะครับ


ถามว่าทำไมถึ งเ ลิ กเล่นละคร เป็นมีช่วงนึงที่เรามาทำโครงการ แล้วเราทราบ สึกเอ็นจ อยกับการ ทำงาน ก็เลยม าทำร า ยก าร ช่วยเหลือสังคม
ก็เลยผันตัวมาอยู่เบื้องหลัง” ในตอนนั้นที่ตั ดสินใจไปทำงานเบื้องหลัง มีความคิดว่าตั ดสินใจถูกไหม “ถูกนะ ด้วยวัยด้วยแหละ


ผมว่าหากเกิ ดเ ราไม่ไ ด้ทำเบื้องหลัง ตั้งแต่ตอนนั้น คือเปิดอ อ ฟฟิ ศมา 12 ปีแล้ว ตอนนั้นเริ่ม 28 เราคิดว่าเราแก่ขึ้น รับบทพ่อมั้ย
หรือจะต้องปรับไปรับบทยังไง ก็เคยคิดเหมือ นกัน” ทำงานหนักม าก ปัจจุบัน ถูกห ามส่ งโรงพยาบาล “ก็มี แต่ว่าจริงๆเป็ นระยะ เป็นคนไ ฮเ ปอร์


เรารู้สึกว่าเราไห ว เรา ก็จะทำแบ บเต็มที่เลย เ ราไม่เคยรู้ หรอกว่ าร่างกายมันไม่ ไหวแล้ว หรือเวลาเราน อน บางครั้งเราคิดเรื่องนี้อยู่
บางทีตื่นขึ้นมาปุ๊บเหมือนเราไม่ได้นอน เป็นเราจะรู้เลยว่าเร าต้องมาตามเรื่อ งอะไรต่อ เหมือ นรอเวลาที่จะตื่นมา เพื่อมาโทร ตามเ รื่ อ งต่ างๆ


ที่มันค้างอยู่ ก็คือนอนไปแบบนั้น แต่ว่าร่างกายมันไม่หลับ แล้ว ล่ าสุ ด ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหมือนสวิตมันจะออฟก็เลยบอกเทรนเนอร์ว่า
หยุดอ อ กกำ ลังก ายก่อนดีกว่า แล้ว ขั บ รถยนต์ไป โรงพยาบาล พอไปถึงจำได้ภาพสุดท้าย กวักมือเรียกรถเข็นให้เขา มาเข็น แล้วภาพก็ตั ดไปเลย


แต่ว่าขับรถวู บเคยเ ป็นนะ ผ มเหมือ นไม่ ทราบว่าร่างกายไ ม่ไหวแล้ว” ที่ผ่านมามีคนเข้ามาหาคุณไหม “มีทั่วๆไป เรารู้สึ กอยาก จี บเ ขาก็มี
แต่ว่าพอจะเริ่มปั๊บไม่เอาดีกว่า” เนื่องจากว่าปิดใ จหรือเปล่า เพราะว่าในอดีตมันมีเรื่อง ที่เราผิดหวั ง “ก็มีบ้าง แ ต่นั้นมัน ผ่านและก็ ผ่านเลย


อันนั้นรัก ชอ บมาก แต่ ไม่ได้รับความรู้ สึกอะไรเท่า ไหร่ ก็อาจทำให้เฟลบ้าง แต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ ไม่ได้ซีเรียส” คุณจะรีไทร์ตัวเอง
ตอนอายุ 55 ปี คุณก็เลยพยายามรีบทำงาน “ก็ใช่ แต่ว่าตอนแรก 45 นี่เขยิบเพิ่มมาอีก 10 ปี” หลังจาก 55 ปีคุณคิดว่า


ชีวิตคุณจะทำอะไร “ผมวางไว้ ผมซื้oที่ไว้ แล้วรู้สึกว่าชีวิตบั้นปลายอยู่ที่ไหนบ้าง ก็มีกรุงเทพฯ เ ข าใหญ่ เชียงใหม่ เราก็เลยคิดว่า
เราจะมีบ้านใน 3 ที่นี้ แต่ว่าในบ้านเองก็จะทำกิ จ ก า รด้วย” อนาคตอยากมีลูกไหม “จริงๆผ มไม่ได้ปิ ดกั้ นนะ เราอยากจะมีทุกอย่างแล้วพร้อม 100%”

error: Content is protected !!