Connect with us

Uncategorized

ลุงขายขนมเลี้ยงปากท้อง

ลุงขๅยขนมเลี้ยงปากท้อง บางวันขๅยถึงตี 2-3 ก็ไม่หมดต้องอยู่จนถึงเช้า คุณลุงท่านหนึ่ง นั่งขๅยขนมไทยอยู่บริเวณปั๊ม ขๅยถึงตี 2-3 ก็ยังไม่หมดต้องอยู่จนถึงเช้า หลายคนมองเห็นและก็อดสงสารไม่ได้


หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ้กรายหนึ่งไปเจอคุณลุง จึงได้ออกมาเล่าว่า “คุณลุงนั่งข้างๆตู้ ATM ขายขนมไทย เราเข้าไปซื้อแล้วคุยกับคุณลุงคร่าวๆคุณลุงขายจนกว่าของจะหมด ประมาณตี2-3 บางวันของไม่หมดนั่งจนเช้า


ซึ่งตอนที่เราไปซื้อคือพึ่งข1ยให้เราได้คนแรก เราก็เลยซื้อมา 3 กล่องพร้อมเงินหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องถอน ซึ่งมันอาจจะไม่มากมายแต่ถ้าวัน ไหนเราเจอเราจะอุดหนุนคุณลุงอีก ”


หลังจากที่ผู้โพสต์ออกมาขอความเห็นใจชาวเน็ตให้วอนช่วยกันอุดหนุนคุณลุงแล้ว หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเคยซื้อขนมคุณลุง ซึางขนมคุณลุงอร่อยมาก

error: Content is protected !!